Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Rechtsgebieden

Contractenrecht

Afspraken brengen rechten en plichten met zich mee. Om misverstanden te voorkomen dienen deze afspraken nauwkeurig te worden vastgelegd in een contract. Wij kunnen u daarmee helpen. Ook als het gaat om een complex geheel van afspraken. Soms blijft een verschil van mening over de uitleg van een contract bestaan, of wordt een contract gewoonweg niet nagekomen. Ook in die gevallen staan wij u graag ter zijde.

 

Strafrecht

Het strafrecht beschrijft de regels waarvan overtreding strafbaar is. Dat wil zeggen dat de rechter bevoegd is om een straf op te leggen. Dit kan een boete zijn, maar ook een werk- of een vrijheidsstraf. Iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, ervaart een diepe impact op zijn persoonlijke leven. Een strafrechtprocedure is ook daarom omkleed met strikte regels. Bij het voeren van de verdediging is een gedegen kennis van die regels een vereiste. Dit uiteraard naast een vertrouwelijke relatie met de cliënt. 

 

Personen- en familierecht

Het rechtsgebied dat zich bezig houdt met geboorte, huwelijk en afstamming wordt personen- en familierecht genoemd. Bij een echtscheiding wordt vaak pas echt duidelijk wat de rechten van de ex-echteliden zijn, zowel als het gaat om het huwelijksvermogen (bezittingen én schulden), de onderhoudsverplichtingen (alimentatie) als om de zorg voor de kinderen. Nauw verwant met dit rechtsgebied is het erfrecht, op welk terrein wij ook advies geven en bijstand verlenen. 

 

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het geheel van regels waar de overheid (het openbaar bestuur) zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Voorbeelden zijn besluiten in het kader van het sociale-zekerheidsrecht of over de oplegging van een bestuurlijke boete of over het verstrekken van vergunningen. Raak op tijd en voorbereid bij de besluitvorming betrokken. Dien altijd een zienswijze in tegen een voorgenomen besluit. Wij voeren voor onze cliënten regelmatig bezwaar- en beroepsprocedures.