Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Tarieven met ingang van 1 september 2017

Duidelijke financiële afspraken maken wij vooraf, waarbij tussen de volgende declaratiemethoden kan worden gekozen:

  • Op basis van een uurtarief. Ons uurtarief is in beginsel € 150,- per uur excl. BTW, incl. kantoorkosten. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als haast geboden is of als de zaak media-aandacht opeist;
  • Op basis van een vast totaalbedrag;
  • Op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, indien u daarvoor in aanmerking komt. Meestal dient u dan wel een eigen bijdrage te voldoen. Zie voor de voorwaarden en de hoogte van de te betalen eigen bijdragen: http://www.rechtsbijstand.nl 

De eerste twee afspraken kunnen ook worden gemaakt met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Ook als u verzekerd bent heeft u vrije advocaatkeuze en vallen de kosten van de door u gekozen advocaat in de meeste gevallen onder de dekking van de polis.

Toelichting op ons uurtarief:

Ons uurtarief is lager dan het uurtarief van de meeste kantoren die vergelijkbare diensten verlenen. Dit komt omdat wij de kostenbesparingen als gevolg van flexibele en efficiënte bedrijfsoplossingen in ons tarief tot uitdrukking hebben laten komen. Ook hebben wij bij de bepaling van ons uurtarief niet gekeken naar wat vergelijkbare kantoren aan tarieven hanteren, maar in aanmerking genomen wat door de rechtzoekende (bedrijf of particulier) doorgaans als een redelijk tarief wordt beschouwd. Dit tarief wordt o.a. aangewend voor de aanschaf van vakliteratuur, contributies en abonnementen, huur, personeelskosten en premies. Op de kwaliteit van de dienstverlening bezuinigen wij niet.